AJUDES GVA – LABORA – SERVEI VALENCIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

AJUDES GVA – LABORA – SERVEI VALENCIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ
L’entitat MILAROSA, S.A. ha sigut beneficiària d’una ajuda per la conversió a indefinit
del contracte temporal d’un treballador pertanyent a col·lectius vulnerables en l’ambit
territorial de la Comunitat Valenciana.
Subvenció: 13.300,00 €. – Expedient: ECOVUT/2020/1265/46