Ajudes GVA – LABORA – Servei Valencià d’Ocupació i Formació

L’entitat MILAROSA, S.A. ha sigut beneficiària d’una ajuda per la contractació
temporal a temps parcial de dos treballadors amb diversitat funcional severa en l’ambit
territorial de la Comunitat Valenciana.
Subvenció: 16.957,44 €. – Expedient: ECOTDI/2021/1/46