Ajudes ajuntament d’Ontinyent

L’entitat MILAROSA, S.A. ha sigut beneficiaria de la linea “Ajudes destinades a contribuir al
desenvolupament de productes sanitaris i equips de protecció individual que contribuisquen
a la reorientació de la producció en les empreses tèxtils i altres sector afins”. Import de la
subvenció: 1.000€